Modellflyg i Stockholm

Modellflyg är en relativt populär hobby i Sverige, men ser man till antalet spritt över olika åldrar så kan hobbyn ligga mycket högt upp på listan över popularitet. Detta för att hobbyn kan utövas av alla oavsett förutsättningar. Det spelar ingen som helst roll om man är väldigt gammal och kanske till och med har svårt att röra sig på grund av åldern. Eller om man kanske har en funktionsnedsättning, så måste det inte begränsa ens förmåga att utöva hobbyn. Man kan även såklart tävla inom hobbyn. Det finns flertalet olika grenar som man kan tävla inom i modellflygets värld. Exempel på dessa olika grenarna är skalaflyg, linflyg, friflyg samt radioflyg. Skalaflyg går ut på att man ska försöka ha ett så sanningsenligt flygplan som möjligt men även så likt som det vanliga i flygningen. Det man söker efter är som små exakta kopior av de originella flygplanen. Radioflyg som gren inom modellflyg är ganska komplex då man kan tävla inom många olika områden med planen. Dock som man hör på namnet så drivs dessa modellflygplan av motorer och är radiostyrda. Linflyg däremot styrs istället genom linor som namnet avslöjar. De olika målsättningarna inom tävlingsmoment med linflyg kan variera väldigt. Bland annat kan man tävla inom snabbhet eller genom olika konstprogram. Friflyg är den mest vanliga typen inom modellflygning, dessa modellflygplan är helt utan styrnings mekanik. Denna typ tävlar endast inom glidflygning.

I Sverige har vi även ett förbund för just modellflyg. Detta förbund har sin egen hemsida som är väldigt användbar. På hemsidan så kan man bland annat använda sig av för att läsa mer om de alla olika typerna av flygplan samt dess grenar man kan tävla inom. Den kommer även händigt in när man letar efter sällskap eller klubbar i närheten. Regler och så vidare är mycket viktiga att ha koll på om man vill hålla på med hobbyn, dessa kan man hitta under en av flikarna på hemsidan.

Butiker i Stockholmsområdet

För att kunna utöva hobbyn så behöver man såklart utrustning i form av ett modellflygplan med dess tillbehör. I Stockholmsområdet så kan man finna ett flertal hobbyaffärer som har just saker för inom modellflyg. Ett exempel på en sådan affär är just “Söders RC Hobby” som fokuserar just på modellflyg generellt och en annan hobby. Där kan man finna ett mixat utbud. En annan affär är “Wentzels”, denna hobby affär har mestadels plast modellflyg som ej fungerar för att flygas. Sedan har de även fokus på radiostyrning delar som kan vara viktiga om man vill bygga eller byta ut delar.

Olika flygsällskap samt föreningar i Stockholm

I Stockholmstrakterna så finns det såklart ett flertal olika föreningar att välja bland. I valet så ska man såklart ha i åtanke på pendlingstiden till och från klubben eller föreningen. Eftersom det vanligen krävs en litet flygområde så kan dock denna hobby i storstaden innebära att man måste resa en bit ifrån kärnan för att hitta ett sällskap. Exempel på olika klubbar är Stockholms Radioflygklubb, Solna Modellsportklubb, Södertälje Modellflygklubb samt Botkyrka Radioflygklubb.