Vilka håller på med modellflyg som hobby

Modellflyg är en mycket populär hobby som alla åldrar kan vara aktiva inom. Även om du är förståndshandikappad eller exempelvis sitter i rullstol så spelar det ingen roll. Alla tävlar under samma villkor och hobbyn räknas som en av de få som inte är diskriminerande mot någon folkgrupp. Hobbyn har flera olika grenar som man kan välja mellan eller så håller man på med alla. Det är upp till individen själv att välja hur den vill göra med sin hobby. Valmöjligheterna för utövarna är i alla fall många. Exempelvis så kan man tävla med flygplan som man styr med hjälp av linor, denna typ av gren kallas för linflyg. Och inom denna gren så kan man såklart tävla inom olika saker som racing eller i lag. En annan typ är skalaflyg och detta är för den individ som är lite mer av en prylnisse då detta går ut på att man ska ha ett flygplan som är så likt ett verkligt som möjligt. Inte nog med det så ska det även flyga så likt det verkliga som möjligt. Såklart finns det en hel del grenar till och mer om dessa kan man läsa om på Sveriges modellflygförbunds hemsida. Exempel på fler utöver de två som redan beskrivits är helikopterflyg, air combat samt friflyg.

Även om man enbart har det som en hobby så är det såklart bra att tillhöra en klubb eller ett sällskap om man vill tävla eller har en grupp att träna med. För att hitta den rätta klubben för dig så finns det ett par bra sidor om man googlar på det. Även förbundets hemsida är bra för just detta då de har en flik där man kan hitta de olika existerande klubbarna samt sällskapen. Något som även är speciellt med denna hobby är att många gillar den mycket på grund av gemenskapen som skapas i grupperna. Det kan även vara så att man finner en fin gemenskap även med de som man tävlar mot i vissa sammanhang. Hobbyn frodas och växer ännu bättre samt starkare när utövarna har en stark gemenskap.

En hobby utan diskriminering

Som tidigare nämnt så är detta en hobby som passar för alla åldrar så är man på ett flygfält för modellflygare så kan man möta precis vem som helst ¨åldersmässigt sett. Något som kan vara väldigt kul med just detta är att det kan vara en hobby som flertalet generationer inom en familj kan hålla på med samtidigt och träna samt tävla mot varandra. Detta är något som är relativt vanligt att hobbyn går i arv genom flertalet generationer. Oftast så faller ju inte äpplet långt från trädet.

Detta gäller dock inte enbart för den åldersmässiga faktorn, man kan man träffa på precis vem som helst när man är där ute just eftersom hobbyn är så icke diskriminerings inriktad. Oavsett om det kommer till ursprung, ålder, utseende eller förhinder hos individer så spelar det ingen roll inom denna hobby. Alla kan i de allra flesta fall tävla under samma förutsättningar oavsett personlig situation.